ata-baba

ata-baba
is. Əcdad, ulu baba, nəslin ilk baniləri. Ata-baba yurdu. Ata-baba qaydası. Onun ata-babası kəndli olmuşdur. – Ata-babadan bu məhəllələrə belə bir ad qoyulmuşdu. . . N. N.. <Cahan:> Sən gəl, ata-baba yolu ilə evlən. Ü. H.. Mirzağa Cəmiləni almaq üçün bir yol tapmayırdı. Cəmilənin Bakıda heç bir qohum və əqrəbası yox idi ki, ona elçi göndərib atababa qaydası ilə onu istəyə idi. S. H..
◊ Ata-babadan qalma – qədim, çox köhnə, dövrü keçmiş, ibtidai. Ata-babadan qalma üsullar.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • ata — is. 1. Övladı olan kişi; dədə. Doğma ata. Ögey ata. Bu uşaq lap atasına oxşayır. – Ata olmayan, ata qədrini bilməz. (Ata. sözü). 2. məc. Bir nəzəriyyənin, məsələnin və s. nin banisi; rəhbər, yolgöstərən. M. F. Axundzadə Azərbaycan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ata — baba, ata, I, 32, 86, 206. 288, 508; II, 80; III, 87, 210, 383 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • ata dostu oğla mirastır — baba dostları, babamızdan bize kalan miras gibidirler, bizi kollarlar ve bize her türlü yardımı yaparlar anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baba — ata, cid, peder, ebu; deve …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baba — is. 1) Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek Türk babanın ve Türk ananın çocuğu Türktür. Anayasa 2) Çocuğu olmuş erkek, peder 3) Kazılarda çıkarılan toprağın miktarını hesaplayabilmek için yer yer bırakılan toprak dikme 4) Çatı merteği 5)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ata — is. 1) Baba 2) Dedelerden ve büyük babalardan her biri Ey kız gözüme huri görünürsün / Atan sevmez seni benden ziyade. Karacaoğlan 3) Kişinin geçmişte yaşamış olan büyükleri Birleşik Sözler atabey ata erki ataerkil atasarısı Atasözü, Deyim ve… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ata — peder, valid, baba, musinn, ihtiar, muhterem adam, seyid ata ve peder ata gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bâbâ — (F.) [ ﺎﺑﺎﺑ ] 1. baba. 2. ata …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • ata erki — is., top. b. Soyda temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden topluluk düzeni, pederşahilik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baba — (Başkeçid, Təbriz, Füzuli) ata. – Babam maηa kitaf alıf (Başkeçid); – Get gör, baban gəldimi öyə? (Füzuli) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”